Elektroniczna TABLICA OGŁOSZEŃ Wspólnoty Bitwy Warszawskiej 1920r. 12
Tu znajdziesz aktualne komunikaty, nr telefonów alarmowych oraz nr tel. do służb obsługujących budynek, a także informacje jak załatwić swoje sprawy oraz dostęp do e-Kartoteki.