Jaka jest podstawa prawną dołączenia nowo wybudowanych i oddanych do użytku budynków mieszkalnych do istniejącej, wcześnie powstałej  wspólnoty mieszkaniowej? Czyli czy można rozszerzyć osiedle o nowe budynki nie tworząc nowej wspólnoty.

Ten artykuł nie jest poradą prawną!

Podstawą prawną dołączenia nowo wybudowanych i oddanych do użytku budynków do istniejącej, wcześniej powstałej wspólnoty mieszkaniowej jest ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 312 ze zm.), zwana dalej ustawą o własności lokali. Zgodnie z nią, właściciele lokali w budynkach wielolokalowych mogą utworzyć wspólnotę mieszkaniową, która będzie zarządzać nieruchomością wspólną, czyli częściami budynku i gruntu, które nie są własnością prywatną żadnego z mieszkańców.

Jak dołączyć nowy budynek do istniejącej wspólnoty mieszkaniowej?

Jeśli nowo wybudowany budynek ma zostać dołączony do istniejącej już wspólnoty mieszkaniowej, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, w statucie istniejącej wspólnoty (jeśli takowy istnieje) należy przewidzieć możliwość dołączania nowych budynków do jej składu. W przypadku braku takiego zapisu w statucie, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury zmiany statutu. W przypadku braku statutu wymagane będzie podjęcie uchwały przez właścicieli istniejącej Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej o kolejne nieruchomości.

Następnie, właściciele lokali w nowym budynku muszą podjąć uchwałę o przystąpieniu do istniejącej wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała taka powinna zostać podjęta na zebraniu właścicieli lokali w nowym budynku. Właściciele muszą również uzgodnić z zarządem istniejącej wspólnoty warunki dołączenia, w tym m.in. wysokość opłat za korzystanie z nieruchomości wspólnej oraz podział kosztów utrzymania budynków należących do rozszerzone wspólnoty.
Ostatecznie, dołączenie nowego budynku do istniejącej wspólnoty mieszkaniowej wymaga wpisu do księgi wieczystej. Wpis ten powinien zostać dokonany na wniosek zarządu wspólnoty mieszkaniowej na podstawie podjętych uchwał.

Dołączanie nowych budynków do wspólnoty mieszkaniowej

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, który boryka się z brak profesjonalizmu w zarządzaniu, to koniecznie przeczytaj ten tekst do końca. 👀

Dlaczego 63% właścicieli boryka się z trudnościami w zarządzaniu nieruchomością wspólną?
My znamy na to sposób!

Sfrustrowani właściciele mieszkań znaleźli rozwiązanie problemów z nieruchomościami swoich wspólnot mieszkaniowych.
Daj nam 1-2 miesiące, a zobaczysz pierwsze efekty.

 

Witaj, drogi właścicielu mieszkania / zarządco wspólnoty mieszkaniowej!

Masz problem z brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu Twoją nieruchomością mieszkaniową? Koniecznie przeczytaj ten tekst do końca, bo na pewno znajdziesz tu rozwiązanie dla swoich problemów. CZYTAJ WIĘCEJ.

 

 

 

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji