Ten artykuł nie jest poradą prawną!

Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest chroniona przed podwyżkami prądu w 2023 roku?

W USTAWIE z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku mowa jest o ustaleniu cen maksymalnych na energię elektryczną dla uprawnionych podmiotów. W tym między innymi dla gospodartw domowych i trochę na okrętkę dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Art. 2 pkt 2 lit. a wymienia podmioty uprawnione - nie do końca wprost, bo jest tu odniesienie do USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Podmiotem uprawnionym o których mowa w pkt 2 lit. a USTAWY z dnia 27 października 2022 r. , dla którego została określona maksymalna cena energii elektrycznej wynoszącą 693 zł/MWh jest odbiorca doprecyzowany w USTAWIE z dnia 7 października 2022 r. w art.2 pkt 1 lit a-i, który brzmi:
"odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana
działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;"

Z powyższego wynika, że prąd zużywany przez Wspólnotę Mieszkaniową na potrzeby części wspólnych jest objęty ceną maksymalną.

Czy Wspólnoty mieszkaniowe muszą składać Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej (w terminie do 30 listopada 2022)?

W USTAWIE z dnia 27 października 2022 r. mowa jest o obowiązku złożenia takiego oświadczenia przez podmioty wymienione w art. 2 pkt 2 lit. b–e . Wspólnota Mieszkaniowa jak napisałem w akapicie wyżej jest umieszczona w tejże Ustawie w art. 2 pkt 2 lit. a . Z tego wynika, że jest objęta określoną maksymalną ceną energii elektrycznej z automatu - bez potrzeby składania oświadczenia.

Natomiast warto zwrócić uwagę, że takie oświadczenie muszą złożyć mikro i małe firmy (które wynajmują pomieszczenia w nieruchomościach Wspólnoty Mieszkaniowej). Po to aby mogły skorzystać z zamrożenia cen za energię elektryczną począwszy od 01 grudnia 2022, aż do końca 2023r. Dzięki złożeniu oświadczenia firma będzie płacić maksymalnie 79 gr za 1 kWh zużytej energii elektrycznej.
W oświadczeniu oprócz danych identyfikacyjnych firmy muszą się znaleźć:

  • punkt poboru energii elektrycznej;
  • wskazanie kategorii podmiotu uprawnionego do skorzystania z zamrożenia cen;
  • data zawarcia umowy z dostawcą prądu;
  • określenie szacowanej wartości energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby firmy;
  • określenie jaka część energii elektrycznej będzie zużywana na potrzeby firmy i poza firmą.

Oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej u dostawcy energii. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony rządowej: https://www.gov.pl/attachment/dc6bcd72-a565-40db-8caa-917916b937bd 

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, który boryka się z brak profesjonalizmu w zarządzaniu, to koniecznie przeczytaj ten tekst do końca. 👀

Dlaczego 63% właścicieli boryka się z trudnościami w zarządzaniu nieruchomością wspólną?
My znamy na to sposób!

Sfrustrowani właściciele mieszkań znaleźli rozwiązanie problemów z nieruchomościami swoich wspólnot mieszkaniowych.
Daj nam 1-2 miesiące, a zobaczysz pierwsze efekty.

 

Witaj, drogi właścicielu mieszkania / zarządco wspólnoty mieszkaniowej!

Masz problem z brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu Twoją nieruchomością mieszkaniową? Koniecznie przeczytaj ten tekst do końca, bo na pewno znajdziesz tu rozwiązanie dla swoich problemów. CZYTAJ WIĘCEJ.

 

 

 

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji